Home

 

1. voorblad
2. beschrijving

Geschiedenis

Deze hoek aan het water is onstaan in 1355.
In die tijd werd de stad uitgebreid en een nieuwe gracht gegraven aan de noordzijde langs Maredorp, de huidige Oude Vest.
Aan de stadszijde kwam een muur met aan het begin van de noordelijke Rijndijk ( Haarlemmerstraat ) een poort en ophaalbrug.
Deze poort heette toen de Lopsenpoort, later de Rijnsburgerpoort, de Haarlemmerpoort en weer later de Blauwpoort.
Op de hoek was een toren gemetseld, de Knevelaarstoren. Vanuit deze toren had men een goed uitzicht over de Rijn richting
Katwijk . Hier tegenover stond nog een toren, de accijnstoren, daar werd belasting geheven op inkomende goederen.
Bij een latere uitbreiding van de stad is deze tolheffing verplaatst naar naast de Pelikaanstoren bij de Rembrandtbrug.
De muur was niet meer nodig als vestingswerk en werd aan weerszijden bebouwd met huizen, de torens verdwenen.
In 1907 zijn de huizen weer gesloopt, de Bostelbrug en de Paardensteeg verbreed , nu Prinsessekade genoemd.

De Waterlijn

In 1991 is op deze plek aan en in het water door Van der Klip en Veringa een horecagelegenheid gerealiseerd in de vorm van
een steiger en een drijvend paviljoen met veel glas.
Het hoekje is toen het hoekje gebleven, onbegaanbaar door wat bomen, struiken en onkruid.
Tijdens een storm in 2007 werd een van de bomen geveld en kwam terecht op de omloop van de boot. De bomen zijn toen
verwijderd. Het hoekje kreeg verder geen onderhoud en verwilderde.
De Waterlijn is momenteel verhuurd aan de vof Pettersson en de huidige uitbaters kwamen met het initiatief om iets met
het hoekje te doen.

Het plan

Het plan is om een steiger laag aan het water te maken met een bocht richting de Bostelbrug.
De steiger kan rusten op de bestaande wal en zal gering over het water steken, hierdoor zijn nieuwe heipalen niet nodig.
Aan de noordzijde wordt de steiger verankerd aan de huidige steiger, aan de zuid-oost zijde ingelaten in de kademuur.
Deze kademuur komt bij de bocht weer in het zicht en zal, na het verwijderen van de klimop, wat opgefrist moeten worden.

De bocht geeft de plek aan waar eens de Knevelaarstoren stond. Het is de bedoeling om de huidige begroeiing van het talud
zo min mogelijk aan te tasten, maar wel op te knappen. ( er staat nog een appelboompje tussen de struiken en klimop )
De toegang naar de steiger is via het terras van de huidige steiger middels een houten trap met ruime treden, hierdoor
wordt de appelboom en de meterkast van de walaansluiting vermeden.

3. huidige situatie
4. nieuwe situatie
5. zij-aanzichten
6. boven-aanzichten
7. prenten
klik voor uitvergroting klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting